Livemedy Sağlik Platformu Anonim Şirketi Kullanicilara Yönelik Açik Riza Metni


Kullanıcılara ilişkin Hizmet Süreçleri Kapsamında Livemedy Sağlık Platformu Anonim Şirketi Kullanıcılara Yönelik Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Açık Rıza Metni’ni Okudum, Kişisel Verilerimin Bu Kapsamda İşlenmesine Onay Veriyorum. Aydınlatma metni kapsamında LIVEMEDY tarafından, verilen hizmet çerçevesinde iletişim, görsel ve işitsel ve özel nitelikli kişisel veri kategorilerinde yer alan sağlık verilerim de dahil kişisel verilerimin, tanı ve tedavi süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmesine ve söz konusu verilerimin belirtilen amaçlarla ve yöntemlerle işlenmesine; yurtiçinde veya yurtdışında bulunabilecek üçüncü kişilere aktarılmasına onay veriyorum.

Sözleşmeler