Davranış Kuralları

Şirket çalışanları, tüm iş faaliyetlerinde ve ilişkilerinde dürüst, adil ve güvenilir olmalı ve iş ve kişisel ilişkiler arasında çıkar çatışmalarından kaçınmalıdır. Her çalışan, şirketin politikalarını ve kendi sorumluluk alanlarını düzenleyen belirli politikaları, yasaları ve düzenlemeleri öğrenmelidir. Herhangi bir çalışan şirketin bir politikası, yasası veya düzenlemesinden emin olmadığında, tavsiye almak için yöneticileriyle veya hukuk departmanıyla iletişime geçmelidir. Eğer varsa, endişelerini uygun kanallar aracılığıyla derhal bildirmelidir.

Çalışanlar, şirket politikalarına, yasalarına ve yönetmeliklerine uymakla yükümlü olup, şikayetlerini veya olası ihlalleri derhal uygun kanallara bildirmelidir.

Şirket, tüm çalışanlar için adil istihdam şartları sunacak ve çalışanlar için güvenli bir iş yeri ortamı yaratacaktır.

Şirket çevreyi korumak için çaba gösterecektir.

Şirket yöneticileri, kuruluş genelinde etik değerleri oluşturacak ve sürdürecektir.

Şirket liderleri, şirket politikasının, yasalarının ve yönetmeliklerinin ihlal edilmesini önleme ve şikayetlere derhal yanıt vermekle yükümlüdür.

Şirket çalışanları, endişelerini ve/veya şikayetlerini ilgili komiteye taşıyacak olan üst amirine her zaman iletebilir.

Şirket politikalarını, yasalarını ve düzenlemelerini ihlal eden çalışanlar cezalandırılacaktır.

Sözleşmeler