Neva Ayata

Neva Ayata

Specialist, Dermatological and Venereal Diseases
Gaziantep
Tam-Med Hastanesi
Tr
50 ₺/min
Ankara Üniversitesi - 1990
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi - 1995
Profile
Ömer  Başay

Ömer Başay

Associate Professor, Mental Health and Diseases
Istanbul
Pamukkale Üniversitesi Hastanesi
30 ₺/min
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, Otizm spektrum bozuklukları
Ondokuzmayis Üniversitesi - 38530
Ege Üniversitesi - 40542
Profile
Alper Yüksel

Alper Yüksel

Specialist, Ear, Nose and Throat Diseases
Manisa
GrandMedical Hospital
Tr
50 ₺/min
Gazi Üniversitesi - 2002
Gazi Üniversitesi - 2007
Profile
Faruk Mavruk

Faruk Mavruk

Specialist, Neurology
Hatay
MMT Hastanesi (Reyhanlı)
Tr
50 ₺/min
Parkinson Hastalığı ve Diğer Hareket Bozuklukları, Hemifasial Spazm, Blefarospazm Hastalarında Botoks Tedavisi, Alzheimer Hastalığı ve Diğer Demanslar, Migren, Gerilim Tipi Baş Ağrısı, Küme Tipi Baş Ağrısı ve Diğer Primer Baş Ağrıları, Serebrovasküler Hastalıklar (İskemik ve Hemorajik İnmeler), Epilepsi ve Epileptik Sendromlar, Nöropatiler ve Kas Hastalıkları, Vertigo
Ege Üniversitesi - 1989
Çukurova Üniversitesi - 1998
Profile
M. Salih Köse

M. Salih Köse

Specialist, Urology
Mersin
MMT Hastanesi (Tarsus)
Tr
50 ₺/min
Erkek Sertleşme Bozukluğu Tedavisi, ESWT(Ses Dalgası Tedavisi), Kök Hücre Tedavisi, Penil Protez(Mutluluk Çubuğu), Erken Boşalma Tedavisi (Altın İğne), Penis Uzatma ve Kalınlaştırma Ameliyatı, Kapalı Böbrek ve İdrar Kanalı Taşı Ameliyatları, Perkütan, URS, RIRC, ECIRC, ESWL, Kronik Prostatit Tedavisi, Böbrek Mesane Prostat ve Testis Kanser Ameliyatları, Kapalı Prostat Ameliyatı, Prostat Biyopsisi, Çocuk Ürolojisi: Kapalı Böbrek Taşı, Peygamber Sunneti, İnmemiş Testis ve Reflü Ameliyatlari, İdrar Kaçırma Tedavileri (İlaç/Ameliyat), Sünnet
Karadeniz Teknik Üniversitesi - 2012
Dicle Üniversitesi - 2018
Profile
Halil Tanrıverdi

Halil Tanrıverdi

Professor, Cardiology
Denizli
Denizli Hastanesi
Tr
50 ₺/min
Kalp Yetmezliği, Kalp Ritim Bozukluğu, Hipertansiyon, Damar Tıkanıklığı, Kalp Krizi, Konjenital Kalp Defektleri (Kalp Delikleri), Koroner Arter Hastalığı, Kalp Kapakları Bozuklukları (Aort, Mitral, Pulmoner Ve Triküspit Kapaklar), Kalp Kasları Bozuklukları (Miyokardın Bozulması, Miyokard Rüptürü), Koroner Dolaşım Bozuklukları (Akut Koroner Sendrom), Kalbin Dış Astarı Bozuklukları (Perikardiyal Efüzyon), Romatizmal Kalp Rahatsızlığı, Şah Damarı (Karotis) Hastalığı, Koroner Anjiyografi, Koroner Balon Stent Uygulamaları, Periferik Anjiyografi, Periferik Ve Karotis Stent Uygulamaları, Kalp Pili İşlemleri, Ekokardiyografi, Efor Testi, Holter Ve EKG Uygulaması
Dokuz Eylül Üniversitesi - 1998
Pamukkale Üniversitesi - 2003
Profile
Mustafa Alper

Mustafa Alper

Specialist, Mental Health and Diseases
Ankara
Boylam Psikiyatri Hastanesi
Tr - En
50 ₺/min
Gülhane Askeri Tıp Akademisi - 2007
Gülhane Askeri Tıp Akademisi - 2014
Profile
İbrahim Konukçu

İbrahim Konukçu

Specialist, Cardiology
Mersin
MMT Hastanesi (Tarsus)
Tr
50 ₺/min
El Bileğinden Anjiografi, Koroner Kalp Damarlarına Balon ve Stent, Bacak Damarlarına Balon ve Stent, Şah Damarına (Carotis) Anjiografi, Stent ve Balon, Ekokardiyografi, Transözofageal Ekokardiyografi (TEE), Kalp Pili Uygulamaları
Hacettepe Üniversitesi - 2001
Mersin Üniversitesi - 2008
Profile

Schedule Appointment

Appointment profile photo

Date
Time
*** Appointment Duration min

Schedule

Appointment profile photo

Price
₺/min

Schedule

Appointment profile photo

Your Appointment is Approved

Contracts